Sjedište MBM VRTNI CENTAR d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko, Tel.:  +385 (0)1 6530 724, Fax:  +385 (0)1 6531 020, e-mail: info@iris-mbm.hr Uredovno radno vrijeme ureda poslovne zgrade: Ponedjeljak – Petak 08,00-16,00h, Subota i nedjelja: uredi ne rade