Sjedište MBM VRTNI CENTAR d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko, Tel.:  +385 (0)1 6530 724, Fax:  +385 (0)1 6531 020, e-mail: info@iris-mbm.hr, Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 10,00-20,00h, Subota 10,00-15,00h